O firmie

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Również na Politechnice Wrocławskiej, Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu a także Zarządzania, Utrzymania i Wyceny Nieruchomości.

Praktykę zawodową z zakresu szacowania nieruchomości odbyłam również na Politechnice Wrocławskiej, gdzie miałam możliwość czerpania wiedzy od wielu cenionych rzeczoznawców majątkowych.

Posiadam następujące uprawnienia:

  • uprawnienia budowlane nr 87/92/UW, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nadane w 1992r. przez Wojewodę Wrocławskiego,
  • uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego nr 5309, nadane w 2011r. przez Ministra Infrastruktury,
  • licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości Nr 20227, nadaną w 2010r. przez Ministra Infrastruktury,
  • certyfikat Związku Banków Polskich uprawniający do wyceny nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Posiadam polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

W swej pracy zawsze kieruję się zasadami „Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych” określonymi w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

Jako rzeczoznawca majątkowy, pełniąc funkcję osoby zaufania publicznego, staram się, aby operaty szacunkowe opracowane przeze mnie z zachowaniem zasady pełnej poufności były:

  • profesjonalne i rzetelne
  • fachowe i bezstronne,
  • dokładne i terminowe

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Zadzwoń:

+48 530 901 000

lub napisz:

profes.wyceny@gmail.com

Sprawdź naszą ofertę