Oferta

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Szacuję wartości nieruchomości i opracowuję operaty szacunkowe dla:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne i leśne),
 • budynków (domy mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki gospodarcze, garaże itp.),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych (obiekty handlowe, usługowe, biura, magazyny itp.),
 • nieruchomości przemysłowych,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • i inne.

Sporządzam wyceny nieruchomości dla następujących celów:

 • kupna - sprzedaży,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • podziału majątku,
 • postępowań spadkowych,
 • zniesienia współwłasności,
 • ubezpieczenia,
 • odszkodowań,
 • opłat adiacenckich,
 • renty planistycznej,
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • ustanawiania służebności, w tym również służebności przesyłu,
 • skarbowo – podatkowych,
 • wywłaszczeń,
 • darowizn,
 • wkładów niepieniężnych - aportów do spółek,
 • i inne, według potrzeb Zamawiającego.

Sporządzam również inwentaryzacje obiektów w celu wyodrębnienia lokali.

Operaty szacunkowe sporządzam zgodnie z przepisami prawa oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one opracowywane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne do ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego, dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Wynagrodzenie określa umowa z Zamawiającym i zależy od rodzaju nieruchomości, jej charakterystyki oraz celu wyceny i niezbędnego nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Operat szacunkowy wykonuję na podstawie umowy, wystawiam faktury VAT, nie pobieram zaliczek, płatność następuje po wykonaniu operatu szacunkowego.

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Zadzwoń:

+48 530 901 000

lub napisz:

profes.wyceny@gmail.com

Sprawdź naszą ofertę